Outras accións

Becarios no exterior

As Cámaras de Comercio de Galicia dispoñen de varios bolseiros promotores destinados en diferentes países, a función dos cales é apoiar as misións comerciais que se celebran nos devanditos países, así como colaborar na introducción de empresas galegas neses mercados. Os gastos son cofinanciados pola Cámara organizadora e a Xunta de Galicia.

Non hai accións dispoñibles nesta categoría

Volver