Outras accións

Becarios no exterior

As Cámaras de Comercio de Galicia dispoñen de varios bolseiros promotores destinados en diferentes países, a función dos cales é apoiar as misións comerciais que se celebran nos devanditos países, así como colaborar na introducción de empresas galegas neses mercados. Os gastos son cofinanciados pola Cámara organizadora e a Xunta de Galicia.

Cámara organizadora Título Destino Datas
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa SHOWROOM DE VINOS EN COREA DEL SUR Y SINGAPUR COREA DEL SUR Y SINGAPUR 8 – 16 de junio de 2019

Volver