Tarifas

Servizo Tarifas empresas da demarcación Tarifas outras empresas IVE
Certificados de orixe e prezos (orixinal) 6,00€ 15,00€ Exento
Certificados de orixe y prezos (copia) 0,75€ 1,30€ Exento
Certificados de libre venda, antecedentes 6,00€ 15,00€ Exento
Visados 3,50€ 7,00€ Exento
Certificados de capacidade legal para exercer o comercio (capacidade mercantil) para a obtención do diploma de mediador de seguros titulado 6,00€ 15,00€ 16 % incluido
Información sobre IPC 3,50€ 7,00€ 16 % incluido
Listado de empresas clasificadas segundo IAE en soporte papel (prezo por rexistro) 0,03€ 0,10€ 16 % incluido
Etiquetas de empresas seleccionadas por IAE (prezo por etiqueta) 0,06€ 0,15€ 16 % incluido
Bases de datos de empresas en disquetes ou CD´s (prezo por rexistro) 0,06€ + precio de disquete ou CD-Rom 0,15€ + precio de disquete ou CD-Rom 16 % incluido
Follas de reclamacións (prezo 6 xogos) 2€ -- 16 % incluido
Servizo de reprografía (prezo por copia) 0,15€ 0,25€ 16 % incluido
Compulsas (1ª) 1,50€ 4,00€ 16 % incluido
Compulsas (sucesivas) 0,50€ 0,75€ 16 % incluido
Certificados de cursos e xornadas de formación (ano en curso) Gratuito Gratuito --
Certificados de cursos e xornadas de formación (de anos anteriores) 6,00€ 12,00€ 16 % incluido