Satisfacción das firmas galegas nos encontros empresariais organizados pola Cámara de Vigo para Navalia 2010

Dúas empresas pertencentes á industria auxiliar do sector confirmaron ao término do evento a sinatura de novos contratos. A concentración de reunións nun mismo lugar e o coste cero da iniciativa son as dúas características máis valoradas polos responsables empresariais participantes nesta misión inversa.
Nota de prensa