Máis de medio millón de pymes se benefician dos servizos das Cámaras de Comercio e máis da metade xa está exenta da cota cameral

 

A supresión da cota coa que se cofinancian as Cámaras de Comercio, prexudica, de forma directa, ás empresas con menos ingresos, as PYMES e que son as beneficiarias dos principais servizos que prestan as Cámaras, cunha contribución moi limitada.

Ver nota de prensa