Cámara Vigo establece unha "cuota 0" para as empresas que se adscriban

A Cámara de Comercio de Vigo inicia o proceso de rexistro de adhesión de empresas en cumplimento do Real Decreto Lei 13/2010, co que a pertenencia ás Cámaras deixa de ser obrigatoria e a súa inscripción debe facerse con “carácter previo e expreso”, e polo que se pagará unha “cuota 0”.

Nota de prensa

Información sobre adhesión

Formulario de adhesión