VI Informe de Conxuntura do Comercio Minorista

Este estudo foi elaborado pola Cámara de Comercio de Vigo co propósito de coñecer con detalle a conxuntura do comercio ao por menor, como sector estratéxico desde o punto de vista socioeconómico, e está circunscrito aos municipios da súa demarcación territorial: Vigo, Nigrán, Gondomar, Baiona, Mondariz, Mondariz-Balneario, Ponteareas, As Neves e Salvaterra de Miño.

Ver informe completo en PDF