8 de cada 10 comerciantes afirma que as súas vendas caeron no 2011

O 85% dos comerciantes vigueses asegura no ter recortado persoal nas súas empresas o ano pasado. Os datos despréndense do VI Informe de Conxuntura do Comercio Minorista que a Cámara de Vigo elabora. Ademais, durante o primeiro semestre do ano só un 2% dos enquisados afirmou ter realizado novas contratacións e máis do 90% esperaba poder manter os seus planteis.

Ver nota de prensa

Ver informe completo en PDF