Innocámaras

Obxectivos

  • Desenvolver unha metodoloxía que ofreza ás pemes unha serie de fórmulas para adoptar unha actitude sensible e favorable á innovación.
  • Apoiar ás pemes no desenvolvemento de solucións innovadoras.
  • Favorecer a creación de redes empresariais que fomenten a difusión do coñecemento e das mellores prácticas en innovación.
  • Favorecer a transferencia de tecnoloxía e coñecemento dende organismos e institucións públicas e privadas.

Desenvolvemento do programa

Ten dúas fases:

  • Fase I: Diagnóstico individualizado sobre o nivel de competitividade da empresa no seu entorno económico e de mercado
  • Fase II: Implantación do plan de apoio á innovación.

¿En qué parte do programa estamos?

Unha vez finalizada a fase de diagnóstico, iníciase a Fase II. Neste proceso, un asesor especialista, distinto do que participou na fase I, asesorará e guiará ás pemes na posta en práctica das recomendaciónes en materia de innovación identificadas en la fase de diagnóstico.