Tramitación SL e SLNE

A Cámara de Comercio de Vigo é un Punto PAIT (Punto de Asesoramento e Inicio de Tramitación da Sociedade Limitada Nova Empresa e da Sociedade Limitada).

Esto significa que:

 • presta aos emprendedores determinados servizos gratuitos,
 • e que dende a Cámara pódese realizar o trámite completo de Constitución dunha Sociedade Limitada Nova Empresa ou unha Sociedade Limitada.

Servizos

 • Informa sobre todo o relacionado coa creación de empresas, sendo unha das fontes principais de información e servizos, o Portal PEME.
 • Axuda ao emprendedor na elaboración/titorización do Plan de Empresa interactivo da DGPYME que permita amosar a viabilidade da idea empresarial.
 • Informa sobre temática empresarial xeral:
  • Financiación.
  • Fiscalidade.
  • Programas de axudas públicas.
  • Contratación laboral e Seguridade social.
  • Innovación empresarial.
  • Cooperación empresarial e internacionalización.

En canto ao trámite administrativo de constitución da Sociedade Limitada Nova Empresa (SLNE) e Sociedade de Responsabilidade Limitada (SL):

 • A Cámara cumprimenta o DUE e inicia a súa tramitación telemática.
 • Axuda a realizar a solicitude do código ID-CIRCE e a reserva da denominación social cando así o solicite un emprendedor que opte pola tramitación presencial.
 • Garda toda a documentación que aporte o emprendedor para levar a cabo a cumplimentación do DUE e a súa posterior tramitación.
 • En canto á Lei Orgánica de Protección de Datos, o PAIT observa unha serie de obligacións referidas ao uso correcto dos datos, a súa non divulgación a terceiros e a adopción das medidas necesarias que garantan a seguridade dos datos.