Industria

Bolsa de Subcontratación Industrial de Galicia

A Bolsa de Subcontratación Industrial de Galicia é un servizo das Cámaras de Comercio galegas con sé na Cámara de Vigo que agrupa a un colectivo de pequenas e medianas empresas da nosa Comunidade Autónoma, encadradas nos sectores industriais do metal, construción naval, plástico, caucho, electricidade, electrónica, cerámica, química, enxeñerías e servizos tecnolóxicos.

máis información

Servizo Tecnolóxico

O Servizo Tecnolóxico Cámara de Vigo-Feuga é o resultado dun Convenio de Colaboración entre a Cámara de Comercio, Industria e Navegación de Vigo e a Fundación Empresa Universidade Galega para poñer a disposición das empresas afiliadas á Cámara un servizo que estude de modo personalizado as necesidades tecnolóxicas das mesmas, para asesorarlles a continuación sobre os recursos tecnolóxicos e humáns que as universidades galegas poñerían á súa disposición co fin de obter unha solución técnica eficaz e reforzar a competitividad de devanditas empresas.

máis información

Innocámaras

O Programa InnoCámaras, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), a Consellería de Innovación e Industria e a Cámara de Vigo, ten como obxectivo principal contribuir á mellora da competitividade das pemes, mediante a integración da cultura de innovación nas súas estratexias empresariais.

máis información