Comité Executivo

Presidente

José García Costas

Vicepresidente 1º

José Silveira Cañizares

Vicepresidente 2º

José Manuel Fernández Alvariño

Tesoureiro

Eugenio Buján García

Vogais

Gregorio Gorriarán Laza

Juan Antonio Muñoz Codina

José Conde Davila

Roberto González Pazos

Ricardo Cabrera de la Cruz