Servizo xurídico

Asesoramiento xurídico

Estudo e asesoramento en todas aquelas cuestións xurídicas –dereito civil, administrativo, mercantil, laboral, tributario– que o público elector demanda. Tamén informa sobre modelos contractuais.

Corte de arbitraxe

A arbitraxe É un procedemento rápido, eficaz e económico, para liquidar as controversias que poidan xurdir dunha relación xurídica calquera sempre que sexa sobre unha materia de libre disposición para as partes.

máis información

Servizo de mediación

A mediación pretende ser un modo de intentar solucionar as diferenzas xurdidas no cumprimento dun contrato/relación xurídica ou comercial existente entre empresarios. Pode solicitalo dirixindose ao servizo xurídico da Cámara de Vigo.

máis información

Certificados dixitais

A Cámara de Comercio de Vigo, como Autoridade de Rexistro de Camerfirma, ofrécelle a posibilidade de obter o seu certificado dixital.

máis información