CURSO PRÁCTICO DE GESTIÓN ECONÓMICO – FINANCIERA

  • Categoría: Cursos xerais
  • Duración: 100 Horas
  • Datas: do 02/05/2022 ao 21/08/2022
  • Horario: Flexible
  • Lugar: Cursos E-LEARNING
  • Prezo xeral: 210 € - Prezo empresas colaboradores: 290 €
  • Profesor: Oscar Rey Iglesias
  • Descrición:

    Ver Programa

Inscribirse a este curso