O 85,87% dos establecementos adicados á alimentación viron caer as súas vendas no último semestre

Os datos do III Informe de Coxuntura do Comercio Minorista revelan que son os establecementos do núcleo comercial secundario de Vigo os que máis acusan a crise. O dato positivo na terceira edición deste estudio volve a ser o compromiso dos comerciantes co emprego, xa que o 88,95% mantivo os seus equipos.

Ver nota de prensa

Ver resume do informe

Ver foto