O 58,83% das empresas da Cámara de Vigo non pagan ningún tipo de cotas

Segundo a base de datos da Cámara de Comercio de Vigo, elaborada coa información facilitada pola Axencia Tributaria, o número de empresas ou empresarios individuais (persoas físicas ou xurídicas) que conforman o censo da institución cameral ascende, nestes momentos, a 39.625.  Os electores están suxeitos ao pagamento do chamado recurso cameral permanente, por tres conceptos: Imposto de Sociedades (empresas), IRPF (Empresarios Individuais) e Imposto de Actividades Económicas.

Ver nota de prensa