O proxecto Red Genera pon en marcha un sistema que facilita a xestión de residuos das empresas

Ecored axuda a cumprir coa normativa galega nesta materia, manter un contacto máis áxil cos xestores de residuos e a coñecer cáles e qué cantidade de residuos se producen. Cun solo "clic", o empresario poderá elaborar informes para a toma de decisións e as memorias que esixe a Administración.

Ver nota de prensa