Servicio de mediación

Características da mediación

Partes

  • empresarios en conflicto

Mediador

  • Técnico da Cámara que ofrece a súa intervención para intentar lograr unha solución sen que en ningún caso a imponga nin obrigue ás partes a negociar, simplemente as asiste para tratar de aproximar posicións e solucionar o problema.
  • Principios Básicos:

Voluntariedade das partes

  • as partes son libres para aceptar a negociación e, no seu caso, chegar a un acordo. A mediación non pode impoñerse.
  • Neutralidade do Mediador: a intervención da Cámara limítase a pór en contacto ás partes, intentando achegar posicións e, no seu caso, propoñer algunha solución.
  • Confidencialidade: trátase dun proceso que non sae das partes interviñentes, sen que trascenda máis alá delas.
  • Gratuidade: a intervención da Cámara non supón ningún gasto para as partes.

Descargar o documento de solicitude do servizo de mediación (Documento Word)