Comercio interior

 

Ofrecémoslle un completo asesoramento e programas de apoio á actividade comercial.

Calendario laboral

 

Poden consultar o calendario laboral e festivos locais para o ano 2012

Listado de domingos e festivos de apertura autorizada no comercio durante 2012

Ordenación do comercio interior de Galicia

Real Decreto 199/2010, do 26 de febreiro, polo que se regula o exercicio da venda ambulante ou non sedentaria. Ver: BOE nº63 do 13 de marzo de 2010.

Real Decreto 201/2010, de 26 de febreiro, polo que se regula o exercicio da actividade comercial en réxime de franquicia e a comunicación de datos ao rexistro de franquiciadores. BOE nº63 do 13 de marzo de 2010.

Orde do 5 de marzo de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a modernización de comercios de zonas rurais de Galicia en desenvolvemento do Plan Ágora, agora Re-comercia. DOG nº49 do 12 de marzo de 2010.

Lei 1/2010, do 1 de marzo, de reforma da Lei 7/1996, de 15 de xaneiro, de Ordenación do Comercio Minorista. BOE nº 53 do 2 de marzo de 2010. BOE nº 53 do 2 de marzo de 2010.

Lei 7/2009, de 22 de decembro, de modificación da Lei 10/1988, de 20 de xullo, de ordenación do comercio interior de Galicia.  BOE nº30 do 4 de febreiro de 2010.  

Programas de apoio ao comercio

Comercio de Vigo

Acceda a "Comercio de Vigo. Todo vantaxas" e ofrezca aos seus clientes produtos e servizos como vales de aparcamento, boletos de transporte público e outras vantaxas.

Manual para un comercio excelente

A Cámara editou, grazas aos resultados obtidos tras un extenso traballo de campo, un manual dirixido ao pequeno comercio coas claves para mellorar nas súas relacións cos clientes. Descargue aquí o manual completo en pdf (160 Kb).